MS SERVAN ELEKTRİK ELEKTRONİK KOZMETİK TEKSTİL

İTH. İHR. LTD. ŞTİ. ( Starefsane.com / Efsaneilan.com )

ÖĞRENİM BURSU

MS SERVAN Şirketi olarak maddi olanakları kısıtlı fakat başarılı ve yetenekli çocuk ve gençlere, eğitimlerini sürdürebilmeleri ve tam potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için mali yardım sağlamaktayız. Bu çerçevede tüm bildirimlerimiz yalnızca resmi kanallarla yapılmaktadır.

MS SERVAN Burs Programı, kısıtlı ekonomik şartlara sahip aday öğrencilerin en iyi eğitim imkanlarından faydalanarak kendilerine, alana ve ülkelerine değer katmaları ve nitelikli birer MS SERVAN mezunu olmaları adına ülkemizin başarılı gençlerine sunulmuş değerli bir eğitim fırsatıdır.

 Bu yönergenin amacı; Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet MS SERVAN’ (bundan sonra “MS SERVAN” olarak anılacaktır), liseler ve dengi ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören veya mezkûr düzeylerde öğrenimi sonrası araştırmalarına devam eden başarılı ve/veya maddî imkânları yetersiz adaylara verilecek burslara ilişkin adaylık, başvuru, kabul, değerlendirme, tahsis, devam, kesilme ve lüzumu hâlinde tazminine ilişkin hak ve yükümlülük esaslarını düzenlemektir.

Bu burs mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır.

BURS ALMA ŞARTLARI

·         Protokol kapsamındaki mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında öğrenci olmak,

·         Disiplin cezası almamış olmaktır.

·         Başvuru formundaki bilgilerin tam ve doğru olduğunu,

·         Her hangi bir resmi (kredi yurtlardan alınan krediler hariç olmak üzere) veya özel kurum, Kuruluş ya da sivil toplum kuruluşundan herhangi bir ad altında ücret, tahsil bursu, Her hangi bir toplu veya düzenli ödeme almadığını

·         Özel sektörde veya kamuda tam zamanlı olarak çalışmadığını,

·         İlkokul/Ortaokul/Lise öğrencisi ise; genel başarı not ortalamasının en az 70,00 ve bir üst sınıfa geçiş hakkı kazanmış olduğunu.

·         BURSİYER, MS SERVAN tarafından istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlamak yükümlülüğündedir.

·         BURSİYER için MS SERVAN nezdinde bir dosya tutulur. Bu dosyada, başvuru belgeleri ile BURSİYER’ in başarı ve genel durumuna ilişkin bilgiler yer alır. Gerekli görülen hallerde MS SERVAN, BURSİYER’ in öğrenimi ile ilgili güncel bilgileri her zaman talep edebilir. BURSİYER, talep edilen bu bilgileri en kısa sürede MS SERVAN’ a bildirmekle yükümlüdür.

·         Burs verilmesi ile ilgili şartların sağlanmış olması, MS SERVAN’ In burs vermek zorunda olduğu anlamına gelmez, burs verilmesi tamamen MS SERVAN Yönetim Kurulu’nun tasarrufundadır.